Το νέο διοικητικό συμβούλιο το συλλόγου για τα έτη 2019-2020-2021 είναι:

  • Πρόεδρος : Βιγλάκης Ιωσήφ
  • Αντιπρόεδρος: Βιγλάκης Αντώνης
  • Γραμματέας: Μανωλάκη Στέλλα
  • Ταμείας: Παπαγιαννάκη Μαρία
  • Μέλος: Ελευθερίου Σταύρος
  • Μέλος: Κατσούλης Ιωάννης
  • Μέλος : Μπουρδάκης Σάββας