• slideshow20a-06
  • slideshow20a-03
  • slideshow20a-05
  • slideshow20a-04
  • slideshow20a-02
  • slideshow20a-01

Ανωγειανός η Μυλοποταμίτικος πηδηχτός

Ο πηδηχτός του Μυλοποτάμου ή ανωγειανός πηδηχτός ή όρτσες των Ανωγείων. Μουσικό μέτρο 2/4. Τοπικός πηδηχτός χορός της επαρχίας Μυλοποτάμου με δεξιόστροφη φορά.(2) Μέχρι και την δεκαετία του 1970 (υπάρχουν καταγραφές) χορευόταν από άνδρες με λαβή των χεριών στο ύψος του αγκώνα. Είναι πιθανόν στο παρελθόν να τον χόρευαν και γυναίκες (προφορικές μαρτυρίες). Σήμερα χορεύεται μόνο από άνδρες με χιαστί λαβή των χεριών.