• slideshow20a-06
  • slideshow20a-03
  • slideshow20a-05
  • slideshow20a-04
  • slideshow20a-02
  • slideshow20a-01

ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ


«Παρέα με τον έρωντα και με το μαντολίνο,
στη γειτονιά σου καθ' αργά το στεναγμό μου αφήνω»

Το μαντολίνο είναι ένα όργανο που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη το 17ο αιώνα και η εμφάνισή του στην Κρήτη χρονολογείται από την εποχή της ενετοκρατίας. Πολλά χρόνια τώρα, το χρησιμοποιούν οι Κρητικοί λαϊκοί οργανοπαίχτες κυρίως ως όργανο μελωδίας ή συνοδείας της λύρας στην κεντρική Kρήτη και του βιολιού στην ανατολική.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες πολλών σπουδαίων παλαιών μουσικών, μέχρι το πρώτο τέταρτο του 20ουαιώνα, το μαντολίνο υπήρξε κύριο συνοδευτικό όργανο της λύρας στο νομό Pεθύμνου μαζί με το μπουλγαρί.

Έχει μεγάλη απήχηση στη Κρήτη από τα χρόνια του μεσοπολέμου, ενώ σήμερα παίζεται και ως σόλο όργανο, σε προσωπικές και οικογενειακές εκδηλώσεις των κατοίκων της Kρήτης.

Παραδοσιακά μουσικά όργανα