• slideshow20a-06
  • slideshow20a-03
  • slideshow20a-05
  • slideshow20a-04
  • slideshow20a-02
  • slideshow20a-01

Κουτσαμπαδιανός ή κατσαμπαδιανός.

Μουσικό μέτρο 2/4. Τοπικός πηδηχτός ανδρικός χορός της κεντρικής Κρήτης με δεξιόστροφη φορά, ο οποίος είναι παραλλαγή του πεντοζάλι. Η ετυμολογία του ονόματος προέρχεται από το τουρκικό μεγάλο χωριό = κατσαμπάς. Κατά μια άλλη ερμηνεία είναι ο πεντοζάλης που χόρεψε ο καπετάν Σήφης από την Αμπαδιά -το σημερινό Αμάρι- που συμμετείχε στην επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770, ο οποίος ήταν κουτσός και έκανε τον ανάλογο βηματισμό.(4) Οι λαβές είναι στο ύψος των ώμων, όπως στο πεντοζάλι.