Μουσικό μέτρο 2/4. Μεικτός τοπικός χορός της κεντρικής Κρήτης με τις λαβές στο ύψος του αγκώνα και δεξιόστροφη φορά. Αποτελείται από το συνδυασμό δυο ποντιακών χορών του απλού ομάλ και του τικ σο γόνατος και πήρε το όνομα από τους Λαζούς, οι οποίοι πίστευα