• slideshow20a-06
  • slideshow20a-03
  • slideshow20a-05
  • slideshow20a-04
  • slideshow20a-02
  • slideshow20a-01

Πρώτος Χανιώτικος συρτός

Ο χανιώτικος συρτός. Μουσικό μέτρο 2/4. Είναι παγκρήτιος μεικτός χορός με 11 βήματα με τις λαβές στο ύψος του αγκώνα και κινείται δεξιόστροφα. Αποτελεί την έκφανση του κισαμίτικου συρτού στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, ο οποίος με τη σειρά του παρουσιάζει τοπικές εκφάνσεις σε ολόκληρο τον νομό, π.χ. αποκορωνιώτικος (στην περιοχή του Αποκόρωνα), λακιώτικος (στους Λάκκους), κ.λπ. καθώς και στους γειτονικούς νομούς (Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι). (4) Η πληθώρα των εκφάνσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η μελωδία του συρτού χορού είναι μια ιδέα μουσικού σκοπού, προς το οποίο οφείλει να προσαρμοστεί η εκτέλεση.