• 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206


 

Ό χορός από τα πανάρχαια χρόνια υπήρξε το σύμβολο της συνειδητής παρουσίας της ζωής.

Το όργανο που χρησιμοποίει ο χορός είναι το ανθρώπινο σώμα.

Ο χορός είναι τελετή, είναι συμμετοχή και όχι θέαμα. Είναι στενά δεμένος με τη θρησκεία, με τη γιορτή, τη δουλειά , με τον έρωτα, με τον θάνατο.

Βάλε την καρδιά σου στο χορό και ο χορός δεν θ αφήσει ποτέ την καρδιά σου.

Εμείς δεν χορεύουμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου¸
εμείς χορεύουμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

                                                                                                         Γ. Ρίτσος